Spotkanie z Dyrektorami współpracujących muzeów

W spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy współpracujących z nami placówek: Bogdan Kaczmar – dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Wit Karol Wojtowicz – dyrektor Muzeum–Zamku w Łańcucie i Jerzy Ginalski – dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W spotkaniu wzięła również udział Pani Katarzyna Lubas – dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, z którym właśnie podpisaliśmy umowę o współpracy w zakresie kształcenia praktycznego naszych studentów. Instytut Archeologii reprezentował prof. UR dr hab. Andrzej Rozwałka – dyrektor Instytutu i dr Katarzyna Trybała-Zawiślak – z-ca dyrektora Instytutu.  Z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego porozumienie podpisał prof. dr hab. Sylwester Czopek – p.o. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W tym semestrze nasi studenci odbędą praktyki we wszystkich wymienionych muzeach (a także w Muzeum Regionalnym w Dębicy i Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, których przedstawiciele niestety nie mogli uczestniczyć w spotkaniu) i będą mieli po raz kolejny niepowtarzalną szansę na czynne uczestnictwo we wszystkich formach działalności, jakie prowadzą współpracujące z nami placówki. Bardzo cieszymy się, że tak prężnie rozwija się współpraca z muzeami partnerującymi nam w procesie dydaktycznym naszych studentów i jesteśmy przekonani, że praktyki muzealne będą nie tylko służyły zdobyciu nowych umiejętności i praktycznej wiedzy, ale staną się także wspaniałą przygodą dla wszystkich pasjonatów współczesnego muzealnictwa

[URIS id=7587]