Wykład prof. dr. hab. Jana Schustera

Wykład prof. dr. hab. Jana Schustera

“Nowe informacje na temat starych znalezisk – groby książęce grupy Lubieszewo w Polsce”. Instytut Archeologii UR zaprasza na wykład, który wygłosi prof. dr hab. Jan Schuster w dniu 23.02.2016. Informujemy że nastąpiła zmiana godziny na 14:30. Zapraszamy.


 

Shuster