Wykład prof. dr. hab. Jana Schustera

Wykład prof. dr. hab. Jana Schustera

"Nowe infor­macje na temat sta­rych zna­le­zisk — groby ksią­żęce grupy Lubie­szewo w Polsce". Instytut Arche­ologii UR zaprasza na wykład, który wygłosi prof. dr hab. Jan Schu­ster w dniu 23.02.2016. Infor­mu­jemy że nastą­piła zmiana godziny na 14:30. Zapraszamy.


 

Shuster