Magiczne różdżki w epoce wikingów

Magiczne różdżki w epoce wikingów

Ser­decznie zapra­szamy na wykład dr. Leszka Gar­deły i Klaudii Kar­piń­skiej: „Magiczne różdżki w epoce wikingów. Lite­ra­tura, arche­ologia, eks­pe­ry­ment”, który odbę­dzie się 12.05.2016 o godzinie 8:00 w Insty­tucie Arche­ologii UR.