Okrągłe fibule tarczowate z ornamentem wytłaczanym w grupie olsztyńskiej.

Okrągłe fibule tarczowate z ornamentem wytłaczanym w grupie olsztyńskiej.

Przedmiotem publikacji są zapinki tarczowate z ornamentem wytłaczanym. Można je zaliczyć do najbardziej charakterystycznych zabytków grupy olsztyńskiej, rozwijającej się od poł. IV do VII w. n.e. na terenie Pojezierza Mazurskiego. W monografii autor zebrał i opracował wszystkie znane egzemplarze okrągłych fibul tarczowatych z kręgu grupy olsztyńskiej. Tworząc katalog w znacznym stopniu oparł się na materiałach niepublikowanych –związanych z działalnością archeologiczną na terenie dawnych Prus Wschodnich (Ostpreußen). Na podstawie analizy stylistyczno-chronologicznej podjęta została próba odpowiedzi na pytanie o genezę zapinek tarczowatych. Ponadto w oparciu o tę kategorię zabytków autor starał się wskazać prawdopodobne kierunki i zasięg interregionalnych kontaktów społeczności grupy olsztyńskiej.

Strony: 149 s.

Miejsce wydania: Rzeszów 2015

Format: A4

Oprawa : twarda

ISBN: 978-83- 7667-206- 9