Magiczne różdżki w epoce Wikingów

Magiczne różdżki w epoce Wikingów

W   środę 12 maja odbył się w Instytucie Archeologii UR wykład poświęcony tematyce magicznych różdżek w epoce Wikingów. Na podstawie analizy źródeł literackich, badań archeologicznych oraz eksperymentom i archeologii doświadczalnej autorzy próbowali odpowiedzieć na pytanie o to jaką spełniały funkcję w ich kulturze. Dziękujemy prelegentom dr Leszkowi Gardele i Klaudii Karpińskiej za interesujące przedstawienie tej tematyki oraz wszystkim przybyłem za wysłuchanie i dyskusje.

[URIS id=7570]