Zagadka z Lutomierska

Zagadka z Lutomierska

Badania archeologiczne często doprowadzają do odkrycia przedmiotów, które przez długie lata stanowią zagadkę co do ich pierwotnego przeznaczenia w kulturze człowieka. Dotyczyło to również interesującego przedmiotu z cmentarzyska w Lutmiersku. Jego ponowną interpretację zaproponował dr Leszek Gardeła podczas wykładu: Zagadka z Lutomierska: okucie, ostroga czy model świata? Podstawą jego zainteresowania było wykonanie repliki tego przedmiotu przez Mojmire z Kramu Szepczących Kruków oraz nowsze badania przynoszące dodatkowe informacje, pozwalające spojrzeć na ten zabytek jak i człowieka, który był jego właścicielem w zupełnie nowym świetle.

[URIS id=7567]