Badania w Chotyńcu

Badania w Chotyńcu

W ramach grantu NCN realizowanego przez IA UR “Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny” zostały zrealizowane pierwsze badania terenowe w miejscowości Chotyniec. Ich celem było rozpoznanie chronologii istniejącego w tym miejscu grodziska. Badania niestety nie rozstrzygnęły tych kwestii dlatego planujemy kolejne prace w najbliższym czasie. Zapraszamy do galerii zdjęć, które w części obrazują prace zespołu prowadzonego przez prof. dr. hab. Sylwestra Czopka.

[URIS id=7564]