Dodatkowa rekrutacja w ramach programu Erasmus +

Dodatkowa rekrutacja w ramach programu Erasmus +

 

 

Dodat­kowa rekru­tacja na studia i prak­tykę za gra­nicą w roku aka­de­mickim 2016/2017 w ramach pro­gramu Erasmus +

E+plakat rekrutacja dodatkowa-1