Młoda Muzeologia

Młoda Muzeologia

Czasopismo „Młoda Muzeologia” powstało z myślą o młodych pasjonatach interesujących się szerokim wachlarzem zagadnień związanych z muzeologią oraz pokrewnymi jej dyscyplinami naukowymi. Tematyka artykułów publikowanych na łamach periodyku dotyczy w głównej mierze problematyki muzealniczej, a w szczególności działalności muzeów, zbiorów muzealniczych i ich digitalizacji, edukacji w muzeach oraz wystawiennictwa. Czasopismo ma za zadanie popularyzować i uwrażliwiać społeczeństwo na sprawy związane z dziedzictwem kulturowym. Toteż mile widziane są artykuły poruszające kwestię ochrony zabytków, które często powiązane są z działalnością muzeów. Do druku przyjmowane są dotychczas niepublikowane artykuły, oprócz nich Redakcja zamieszcza recenzje merytoryczne oraz informacje o książkach a także wydarzeniach muzealniczych bądź naukowych (wystawy, konferencje).

Młoda Muzeologia wydawana jest w formie rocznego periodyku przez Koło Naukowe Studentów Muzeologii oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydanie pierwszego numeru planowane jest na lipiec bieżącego roku. Drugi numer poświęcony zostanie referatom wygłoszonym na Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Czytanie Przeszłości”, która miała miejsce w Rzeszowie w dniach 21-22 kwietnia 2016 roku. Ukaże się on w połowie przyszłego roku. Planowane są kolejne numery.