Letnie ćwiczenia terenowe 2016

Letnie ćwiczenia terenowe 2016

Dr hab. Tomasz Bochnak (Bibracte – Francja – 22.07.2016)

 1. Jakub Pałys (1 miesiąc)
 2. Woj­ciech Stącel (1 miesiąc)

Prof. M. Woło­szyn (Czermno – 29.06. – 21.07.2016)

 1. Jakub Pałys (1 miesiąc)
 2. Woj­ciech Stącel (1 miesiąc)
 3. Alicja Pier­ni­kar­czyk (1 miesiąc)
 4. Adrianna Raczak (1 miesiąc)

Dr M. Dębiec (Tyrawa Solna – przy­jazd od 22.08. – 29.08. prak­tyki trwają od 2 tyg. do miesiąca)

 1. Krzysztof Szy­dełko (1 miesiąc)
 2. Beata Kuź­nia­rowska (1 miesiąc)
 3. Alicja Pier­ni­kar­czyk (1 miesiąc)
 4. Adrianna Raczak (1 miesiąc)
 5. Zbi­gniew Maj (1 miesiąc)
 6. Piotr Bańdur (1 miesiąc)

Dr M. Dzik (Sasiny – 1.08. – 25.08.2016)

 1. Krzysztof Szy­dełko (1 miesiąc)
 2. Beata Kuź­nia­rowska (1 miesiąc)
 3. Piotr Bańdur (1–12.08.)
 4. Kata­rzyna Chru­ścicka (1–12.08.)
 5. Natalia Kotula (1–12.08.)
 6. Ewa Muskus (1–12.08.)
 7. Karo­lina Wenc (1–12.08.)
 8. Andże­lika Ziobro (1–12.08.)

Dr A. Resz­czyńska (Nie­za­by­lice – Czechy – 1.08. – 25.08.2016)

 1. Alek­sandra Habrat (1.08–12.08)
 2. Wik­toria Rzepka (1.08–12.08)
 3. Kata­rzyna Marzycka (1.08–12.08)
 4. Marcin Kro­czek (1.08–12.08)
 5. Patryk Oświę­cimski (13.08–25.08)
 6. Wero­nika Paśko (13.08–25.08)
 7. Domi­nika Kordas (13.08–25.08)
 8. Rado­sław War­siński (13.08–25.08)

Prof. M. Połtowicz-Bobak (Lubotyń – 15.08. – 27.08.2016)

 1. Kata­rzyna Chruścicka
 2. Natalia Kotula
 3. Ewa Muskus
 4. Karo­lina Wenc
 5. Andże­lika Ziobro
 6. Karo­lina Dziepak
 7. Eryk Wisz
 8. Damian Janusz


Prof. M. Rybicka (Win­niki – Ukraina – 5.07 – 29.07.2016)

 1. Karo­lina Dziepak
 2. Damian Janusz
 3. Eryk Wisz

Dr K. Trybała-Zawiślak ( sierpień/wrzesień 2016)

 1. Patryk Oświę­cimski (2 tyg.)
 2. Wero­nika Paśko (2 tyg.)
 3. Domi­nika Kordas (2 tyg.)
 4. Rado­sław War­siński (2 tyg.)
 5. Kata­rzyna Chru­ścicka (2 tyg.)
 6. Natalia Kotula (2 tyg.)
 7. Ewa Muskus (2 tyg.)
 8. Karo­lina Wenc (2 tyg.)
 9. Andże­lika Ziobro (2 tyg.)
 10. Karo­lina Dziepak(2 tyg.)
 11. Eryk Wisz (2 tyg.)
 12. Damian Janusz (2 tyg.)

Prof. D. Ger­gova (10 wrze­sień 2016)

 1. Alek­sandra Habrat
 2. Wik­toria Rzepka
 3. Kata­rzyna Marzycka
 4. Marcin Kro­czek