Banganarti, Sudan

Banganarti, Sudan

Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Archeologii UR podpisał umowę o współpracy naukowej z Instytutem Krajów Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Celem umowy jest wspólna realizacja programu badań archeologicznych nad kulturą doby średniowiecza Doliny Środkowego Nilu. Jednym z efektów umowy jest umożliwienie udziału naszych studentów w badaniach wykopaliskowych na terenie wczesnośredniowiecznego, chrześcijańskiego ośrodka pielgrzymkowego w Banganarti (Sudan).

Jest to ufortyfikowana osada, funkcjonująca wokół kościoła – tzw. Rafaelionu – średniowiecznego, chrześcijańskiego ośrodka pielgrzymkowego. Położona w dolinie Nilu, w centrum nubijskiego królestwa Makurii.

Datowanie: VII-XIII w.

Kierownik ekspedycji archeologicznej: dr hab. Bogdan Żurawski (IKŚiO PAN).

Badania prowadzone są przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2016 r. we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od strony IA UR w badaniach uczestniczy dr Michał Dzik, który kieruje pracami terenowymi na osadzie otaczającej kościół. Badania te ukierunkowane są na rozpoznanie takich zagadnień, jak podział funkcjonalny nubijskich domów oraz zmiany w organizacji przestrzeni osady, które zachodziły od VII do XIII w.

 

Więcej informacji o stanowisku na stronie:

http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/projekty/sudan/banganarti/

[URIS id=7560]