Rekrutacja na studia doktoranckie

Rozmowa kwalifikacyjna na studia III stopnia odbędzie się w dniu 23.09.2016 r. godz. 11.00 w siedzibie Insty­tutu Arche­ologii, ul. Moniuszki 10 w Rze­szowie.
Zakres rozmowy kwa­li­fi­ka­cyjnej na studia obejmuje pro­ble­ma­tykę pracy magi­ster­skiej oraz własnego programu badaw­czego, który mógłby stać się tematem przyszłej dysertacji.

Termin składania dokumentów związanych z rekrutacja na studia III stopnia mija 21 września 2016.