Ważna informacja

Przypominamy o konieczności złożenia indeksów przez wszystkich studentów do dnia 14 września br. w dziekanacie. Doktoranci dodatkowo zobligowani są do złożenia sprawozdania rocznego wraz z opinią promotora.