Tyrawa Solna

Tyrawa Solna

W ramach obowiązkowych praktyk terenowych  rozpoczęły się badania archeologiczne w Tyrawie Solnej koło Sanoka. Badaniami kieruje Dr Maciej Dębiec oraz Prof. Thomas Saile. W badaniach biorą udział studenci z Uniwersytetów w Rzeszowie i Ratyzbonie. Wykopaliska poprzedzone były badaniami geofizycznymi i sondażowymi. Obecnie prace trwają w miejscu odkrycia skupiska ceramiki technicznej do produkcji soli (brykietażu), najprawdopodobniej z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza. W okolicy znanych jest kilka źródeł słonych.