Informacja dla doktorantów II-IV roku

UWAGA!!!

Doktoranci II-IV roku

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  na rok akademicki 2016/2017 wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej do Kierowników Studiów Doktoranckich w terminie do dnia 30 października 2016 roku.

Wnioski doktorant ma obowiązek wypełnić elektronicznie
w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. W celu elektronicznego wypełnienia wniosku potrzebna jest legitymacja doktoranta.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej.