Ćwiczenia terenowe I roku archeologii

Ćwiczenia terenowe I roku archeologii

W ramach obowiązkowych praktyk terenowych studenci I roku archeologii po raz pierwszy mogli zapoznać się z nieinwazyjnymi metodami prospekcji archeologicznej. Badania powierzchniowe należą do jednych z najważniejszych narzędzi w odkrywaniu i dokumentowaniu stanowisk. Pod okiem dra Macieja Dębca z zakładu epoki kamienia nasi studenci przemierzali obszar w pobliżu źródeł solankowych w Tyrawie Solnej, dokonując swoich pierwszych odkryć archeologicznych, a co ważniejsze zdobywając praktyczną wiedzę terenową.