Ogłoszenie wyborcze

W dniu 30 listopada 2016 roku o godzinie 16:00 w Sali Senatu (przy Al. Rejtana 16 C, budynek A1) odbędą się wybory uzupełniające do Uczelnianej Rady Doktorantów na kierunkach filozofia 2 mandaty, językoznawstwo 2 mandaty, archeologia 1 mandat. Zapraszamy wszystkich studiów III stopnia do zgłoszenia kandydatur i aktywnego uczestnictwa w zebraniu