Początki chrześcijaństwa w Polsce

Instytut Archeologii UR zaprasza na trzeci wykład z cyklu 1050-lecia Chrztu Polski, który wygłosi prof. dr hab Andrzej Pleszczyński z IA UMCS w Lublinie. W jego trakcie zostaną przedstawione początki chrześcijaństwa i państwa polskiego na podstawie średniowiecznych źródeł niemieckich. Serdecznie zapraszamy do siedziby naszego Instytutu 12 grudnia o godzinie 12:00, sala numer 13.


plakat3-chrzest-polski