X edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”

W dniu 8 grudnia 2016 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się X edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską o tematyce promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. Wśród laureatów był także doktorant Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i absolwent kierunku muzeologia. Otrzymał On od Kapituły Konkursu wyróżnienie za pracę magisterską Rezerwaty archeologiczno-architektoniczne jako muzea prezentujące relikty architektury in situ na wybranych przykładach z terenu Podkarpacia, której promotorem był dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR. Wśród 11 laureatów najlepszych prac magisterskich byli przedstawiciele najlepszych uczelni w Polsce: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Link do wydarzenia:

http://www.terazpolska.pl/pl/2016-edycja-X

[URIS id=7545]