Wykład prof. S. K. Kozłowskiego oraz dr hab, M. Nowaka

Wykład prof. S. K. Kozłowskiego oraz dr hab, M. Nowaka

Zapra­szamy na na wykład prof. dr hab. Ste­fana Karola Kozłow­skiego (IA UKSW, War­szawa) oraz dr hab. Marka Nowaka (IA UJ) pt. "I przy­szli ludzie zza Gór Wyso­kich. Początki neo­litu na zie­miach pol­skich z per­spek­tywy tubylców", który odbę­dzie się 24.02.2017, o godzinie 12 w sie­dzibie IA UR.


plakat-okresy-przejsciowe1