Ważne informacje dla doktorantów IAUR

W imieniu Rady Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszamy na IV otwarte posiedzenie III kadencji Uczelnianej Rady Doktorantów UR, które odbędzie się 14 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (ul. Rejtana 16 c, budynek A0).

Tematyka obrad:
1. Ustawa 2.0 – dyskusja nad kluczowymi założeniami zespołów konkursowych dotyczących kwestii doktorskich;
2. Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego;
3. Preliminarz wydarzeń w 2017 r.;
4. Wolne wnioski.