Wykład gościnny dr hab. M. Wiewióra prof. UMK i dr B. Wasik

Prezentujemy galerię zdjęć z prelekcji dotyczącej zamków krzyżackich, które zaprezentowali prof. Marcin Wiewióra oraz dr Bogusz Wasik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie pierwszej prezentacji, którą wygłosił prof. M. Wiewióra mieliśmy okazję zapoznać się ze stanem wiedzy dotyczącej zamków krzyżackich ziemi chełmińskiej oraz poznać wyniki najnowszych badań z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod. Drugi wykład autorstwa dr B. Wasika dotyczył historii przemian budownictwa zamkowego na ziemi chełmińskiej, a także technik budowlanych, które były wykorzystywane przy wznoszeniu warowni. Po referacie wywiązała się ciekawa dyskusja pomiędzy badaczami z Rzeszowa i Torunia.

[URIS id=7434]