XXXIII Rzeszowska Konferencja Archeologiczna

Dyrekcja Instytutu Archeologii zaprasza na XXXIII Rzeszowską Konferencję Archeologiczną, która odbędzie się w dniach 28-29.03.2017 r. w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Organizatorami Konferencji są: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego i Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja poświęcona będzie badaniom archeologicznym prowadzonym na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji.