Nowy doktorat obroniony w IA UR

W dniu 27.03 w siedzibie IA UR odbyła się obrona dysertacji doktorskiej mgr Piotra Kotowicza pt. „Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich”, której promotorem był prof. dr hab. Michał Parczewski. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.