II wykład z cyklu "Okresy przejściowe w epoce kamienia"

Instytut Arche­ologii UR ma zaszczyt zaprosić Pań­stwa na kolejny wykład z cyklu "Okresy przej­ściowe w epoce kamienia", który wygłosi dr Iwona Sobkowiak-Tabaka (IAiE PAN Poznań). Tym razem wysłu­chamy wystą­pienia na temat spo­łecz­ności Feder­messer na Nizinie Środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiej. Wykład odbę­dzie się w dniu 20.04.2017 r. o godzinie 13:00 w sali nr 13 IA UR ul. Moniuszki 10.


plakat-okresy-przejsciowe2-cdr