Rekrutacja na studia III stopnia 2017/2018

Rekrutacja na studia III stopnia 2017/2018

 

Instytut Archeologii

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR – przewodniczący

dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR – członek

dr hab. Andrzej Rozwałka, prof. UR – członek

mgr Joanna Berdowska – sekretarz

Termin i miejsce składania dokumentów: 22.05.2017 r. – 22.09.2017 r. Sekretariat Instytutu Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów (p. 11)

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 27.09.2017 r. godz. 11:00, Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów

 

Dokumenty wymagane przy rekrutacji

Podstawowe dokumenty (według Uchwały nr 131/04/2017)

– podanie o przyjęcie na studia /do pobrania ze strony internetowej właściwych wydziałów,

– odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych,

– życiorys naukowy /ewentualnie CV/,

– 3 fotografie.

Dodatkowe dokumenty:

– suplement dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych