Informacje dotyczące rekrutacji na studia III stopnia

Informacje dotyczące rekrutacji na studia III stopnia

Informacja dla osób, które chcą starać się o przyjęcie na studia doktoranckie na Instytucie Archeologii UR w roku akademickim 2017/2018. Podstawą przyjęcia na studia III stopnie jest rozmowa kwalifikacyjna dotycząca  pracy magisterskiej, opinia promotora oraz przedstawienie własnego programu, który mógłby stać się tematem przyszłej dysertacji.