Pomoc materialna doktoranci – rok akademicki 2017/2018

POMOC MATERIALNA – rok akademicki 2017/2018 

WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY

 

Doktoranci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są w terminie: do 15 czerwca 2017 r.:

– złożyć wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl)

– wydrukować zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w Dziekanacie Wydziału  Socjologiczno-Historycznego  pok. nr 31 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: – tel. 17 872 13 03, email: kflisak@ur.edu.pl  (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny)

WAŻNE !!!

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej.

W przypadku wielokrotnego złożenia wniosku przez studenta w wersji elektronicznej student ma obowiązek usunąć nieprawidłowe wnioski w systemie.

UWAGA!!!

DOKTORANCI I roku studiów, którzy składają wniosek zgodnie w terminem porządkowym wskazanym wyżej i nie posiadają legitymacji studenckiej (nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia) mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tylko w wersji papierowej.

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej od roku akademickiego 2017/2018, nowe wzory wniosków, oświadczeń i zaświadczeń można znaleźć na stronie internetowej UR:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-doktorantow/regulamin

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy składaniu wniosku o pomoc materialną:

Informacja o zasadach ustalania i obliczania dochodu:

 

WAŻNE !!!!

 • INSTRUKCJA AKTYWACJI LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: https://wu.ur.edu.pl/
 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DOSTĘPNA NA STRONIE:  http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-doktorantow/instrukcje-elektronicznego-wypelniania-wnioskow-o-przyznanie-swiadczen-pomocy-materialnej-przez-doktorantow-ur
 • NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ SWÓJ NUMER KONTA W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA NASTĘPUJĄCO:
  • zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA
  • w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE – sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni
  • Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO – pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe.
  • Jeżeli złożyłeś już wniosek a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz !
  • PAMIĘTAJ!!! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane –  dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej.
  • Uwaga!!! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność