Inauguracja I roku doktorantów

Szanowni Państwo,

 

W imieniu JM Rektora prof. dr hab. Sylwestra Czopka, Pana Prorektora prof. dr hab. Marka Koziorowskiego uprzejmie informuję, iż w dniu 16 października 2017 r. o godz. 15 w Małej Auli głównego budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się inauguracja I roku doktorantów.

 

 

W związku z inauguracją w  dniu 16 października 2017r . będzie dla Państwa czynny dziekanat w godzinach 9:00-14:00.

Proszę w tym dniu zgłosić się do Dziekanatu w celu podpisania ślubowania, umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz potwierdzenia odbioru indeksu.