Decyzje stypendialne dla doktorantów

UWAGA DOKTORANCI!

W dniach od 7.11.2017 r. do 17.11.2017 r. wydawane będą decyzje stypendialne
o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.

Odbiór decyzji – Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego,
pokój nr 31 (od wtorku do piątku od godz.9.00 – 13.00).

W wyjątkowych sytuacjach doktoranci mogą odbierać decyzje stypendialne w sobotę 18.11.2017 r. od godz.9.00 – 13.00.