Banganarti, Sudan – ufortyfikowana osada średniowieczna

Banganarti, Sudan – ufortyfikowana osada średniowieczna

BANGANARTI, SUDAN – ufortyfikowana osada średniowieczna

 

Kierownik ekspedycji archeologicznej:  dr hab. Bogdan Żurawski, prof. IKŚiO PAN.

 

Miejsce i czas badań:  Tanqasi (Banganarti), między III a IV kataraktą Nilu; badania prowadzone od 2001 r., we współpracy z Instytutem Archeologii UR od 2016 r.

 

Datowanie stanowiska:  VII-XIII w.

 

Ufortyfikowana osada funkcjonująca wokół kościoła – tzw. Rafaelionu – średniowiecznego, chrześcijańskiego ośrodka pielgrzymkowego. Położona w dolinie Nilu, w centrum nubijskiego, chrześcijańskiego królestwa Makurii.

Badania prowadzone są przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN.

Od strony IA UR w badaniach uczestniczy dr Michał Dzik, który kieruje pracami terenowymi na osadzie otaczającej kościół. Badania te ukierunkowane są na rozpoznanie takich zagadnień, jak podział funkcjonalny nubijskich domów oraz zmiany w organizacji przestrzeni osady, które zachodziły od VII do XIII wieku.

Badania finansowane są ze środków grantowych, uzyskanych z:

– Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, program Mistrz;

– Narodowego Centrum Nauki, projekt „Archanioły i Szarańcza”;

– Qatar – Sudan Archaeological Project.

 

Wybrane publikacje:

Bogdan Żurawski, Kings and Pilgrims. St Raphael Church II at Banganarti, mid-eleventh to mid-eighteenth century, Warsaw 2014

Bogdan Żurawski, Banganarti and Selib in the 2013/2014 and 2014/2015 seasons, “Polish Archaeology in the Mediterranean”, t. 25, s. 349–369

 

Więcej informacji o stanowisku na stronie:

http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/projekty/sudan/banganarti/

https://web.facebook.com/Banganarti-196130887228397/?_rdc=1&_rdr

 

Model 3D wykopu w północno-wschodniej części osady (oprac. M. Dzik, R. Łopaciuk):

Wybór fotografii: