Skołoszów, stanowisko 7 – miejsce obrzędowe z neolitu i wczesnej epoki brązu

Skołoszów, stanowisko 7 – miejsce obrzędowe z neolitu i wczesnej epoki brązu
Zapraszamy na promocję wyników badań archeologicznych zrealizowanych w ramach projektu, pt.  “Skołoszów, stanowisko 7 – miejsce obrzędowe z neolitu i wczesnej epoki brązu”. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priotytetu „Ochrona zabytków archeologicznych”