Konkurs na opracowanie logo Instytutu

Dyrekcja Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ogłasza konkurs na
opracowanie logo Instytutu.

Konkurs skierowany jest do pracowników, studentów, absolwentów oraz sympatyków IA UR.
Logo może zawierać motywy ogólnie wiązane z Archeologią lub nawiązujące do konkretnego zabytku
archeologicznego, charakterystycznego dla Polski południowo-wschodniej.
Dla autora najlepszej propozycji przewidziana jest nagroda rzeczowo-pieniężna, ponadto informacja
o autorze logo zostanie umieszczona na stronie internetowej IA UR.
Propozycje prosimy kierować na adres: sekretariat@archeologia.rzeszow.pl

Termin zgłaszania prac: 28 lutego 2018 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 marca 2018 roku.