Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne – niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej