Fines testis temporum

Fines testis temporum

Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. M. Dzik, G. Śnieżko, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Zimowit, 2017