Księga jubileuszowa Prof. Elżbiety Kowalczyk-Heyman

Księga jubileuszowa Prof. Elżbiety Kowalczyk-Heyman

13 grudnia miało miejsce uroczyste spotkanie z prof. dr. hab. Elżbietą Kowalczyk-Heyman – znakomitą historyk i archeolog, specjalizującą się w badaniach średniowiecznych dziejów Mazowsza.

Spotkanie odbyło się z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej Pani Profesor i z tej okazji wręczono Jubilatce ofiarowaną jej księgę, której współwydawcą jest Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Poniżej wybór fotografii ze spotkania z Jubilatką zorganizowanego w Sali Lelewelowskiej Instytutu Historii PAN w Warszawie.

 

[URIS id=7481]