Wykaz publikacji dr Dominik Porczyński

Wykaz publikacji

Dr Dominik Porczyński

 

Redakcja

 • Porczyński, T. Kosiek, 2016: Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury. Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.
 • Rykiel, J. Kinal, D. Porczyński (red.) 2015: Wirtualne i estetyczne aspekty humanizacji przestrzeni społecznej. Rzeszów: Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko.

 

Rozdziały w monografiach

 • Porczyński, T. Kosiek, 2016: Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury. Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Autorstwo ośmiu i współautorstwo dwóch rozdziałów.
 • Porczyński 2015: Prosumpcja w polskim fandomie gier fabularnych; w: P. Siuda, T. Żaglewski (red.) Prosumpcja: między podejściem apokaliptycznym a emancypującym. Gdańsk: WN Katedra.
 • Porczyński 2013: Fejmusi, followerzy i joktocelebryci. Względność sławy w polskim fandomie gier fabularnych; w: W. Pessel (red.), Plaga celebrytów. Seria glogerowska. Łomża: Stopka.
 • Porczyński 2012: Gry fabularne – wielowymiarowość zjawiska; w: K. Skowronek, K. Leszczyńska (red.), Performatywne wymiary kultury. Kraków: Libron, s. 427-442.
 • Porczyński 2012: Cybernetyczna twórczość ludowa. Komputerowe gry fabularne: rozrywka, czy współczesna forma sztuki; w: A. Kuczyńska, K. Stachura (red.), Pomiędzy realnością a wirtualnością. Internet i nowe technologie w życiu codziennym. Gdańsk-Warszawa: Warsztaty Analiz Socjologicznych, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, s. 86-95.

 

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Porczyński 2013: Komputerowe gry fabularne. Pogranicze świata realnego i wirtualnego. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, 65.
 • Porczyński 2011: O granicach… bez granic. “Kultura współczesna”, 2011, nr 3(69). Recenzja tomu “Granice kultury”, 203-210.
 • Porczyński. 2011: Przestrzenny substrat interakcji. „Przestrzeń społeczna. Social space”, nr 1, s. 104-125.
 • Porczyński 2011: Dżinsy, skóra i rock’n’roll. Przemiany wzorów kulturowych w modzie. „Kultura i edukacja”, 1, 80, s. 21-38.
 • Porczyński 2010: Sztuka, religia, polityka. Instytucjonalne ograniczenia swobody ekspresji artystycznej. „Fraza”, 2, 68, 285-290.

 

Popularno-naukowe

 • Porczyński 2012: Co wspólnego ma socjologia ze sztuką; w: Sympozjum artystyczne – Warsztaty graficzno/malarsko/ceramiczne – Hłudno/Nozdrzec 2012”.
 • Porczyński 2011: Mistrz i uczeń – przemiany relacji dwóch ról społecznych; w: Tradycja a nowoczesność. Materiały pokonferencyjne. Kraków.
 • Porczyński 2009: Instytucjonalne ograniczenia swobody ekspresji artystycznej; w: Zaczyn Sztuki. Międzyuczelniany plener malarski Hadle Szklarskie 2009 – katalog wystaw poplenerowych.

 

Raporty

 • Porczyński 2009: Gość niepełnosprawny w muzeum – raport z badań; w: Gość niepełnosprawny w muzeum; materiały szkoleniowe. Stalowa Wola: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, s. 12-31.