Odkrycia rzeszowskich archeologów w Bazylice OO. Bernardynów

Odkrycia rzeszowskich archeologów w Bazylice OO. Bernardynów

W lutym 2018 roku w związku z pracami remontowo-konserwatorskimi prowadzonymi w należącej do OO. Bernardynów Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie, rozpoczęte zostały badania archeologiczne. Prowadzi je Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. W pracach uczestniczą pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pod usuniętą posadzką odkryte zostały pozostałości jam grobowych, które najprawdopodobniej wiązać należy z dawnym cmentarzem, funkcjonującym w tym miejscu przed budową obecnego kościoła, czyli przed początkiem XVII wieku. Ich eksploracja dostarczyła interesujących zabytków, między innymi fragmentów ceramiki, gwoździ, monet oraz kości.

Bardzo ważne okazało się odsłonięcie dwóch krypt, w tym jednej nieznanej wcześniej. Większa, ulokowana po południowej stronie transeptu, składa się z kilku pomieszczeń. Pochowanych zostało w niej co najmniej pięć osób, tj cztery dorosłe i niemowlę. Szczątki złożone były w trumnach w pozycji wyprostowanej z rękami złożonymi do modlitwy. Do naszych czasów zachowały się prócz fragmentów trumien, także między innymi elementy strojów oraz różańca. Druga, mniejsza położona po przeciwnej stronie, zawiera pozostałości kilku trumien, wypełnionych zapewne kośćmi.

Badania archeologiczne prowadzone w kościele bernardynów w Rzeszowie, mimo iż są dopiero na początku swego trwania dostarczyły już wielu ważnych informacji. Przede wszystkim, pozwoliły uprawdopodobnić informację o istnieniu poprzedzającego bazylikę drewnianego kościółka. Badania krypt pozwolą, być może, na powiązanie pochowanych osób z postaciami historycznymi.

[URIS id=7443]