Zakład Nauk Przyrodniczych i Archeometrii – Badania

ARCHEOMETRIA
ARCHEOZOOLOGIA
ANTROPOLOGIA FIZYCZNA

 

Współpracujemy z…

  • Pracownia Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Laboratorium Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
  • Zespół Spektroskopii Oscylacyjnej, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk