Termin składania wniosków o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców

Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych z dotacji celowej MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (tzw. 508) na rok 2018 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) do dnia  29-03-2018 r. w pokoju nr 30  w godz. 9.00 do 13.00

Regulamin podziału  dotacji celowej uchwalony przez RWS-H dnia 12.01.2017  oraz zawarte w nim formularz wniosku (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR:

 http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/regulaminy-i-akty-prawne-wydzialu

Proszę zwrócić uwagę na dokładne i w miarę szczegółowe wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy)