Zakład Muzeologii zaprasza na kolejne seminarium z cyklu “Materialne-niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej”

Zakład Muzeologii zaprasza na kolejne seminarium z cyklu “Materialne-niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej”

Referat pt. Ruralistyczne dziedzictwo kulturowe w strukturze miasta przyszłości na przykładzie Rzeszowa wygłosi dr Agata Gajdek

Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia  2018 o godz. 10:00, sala 226 (Instytut Historii UR, II piętro)