Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (tzw. 508)

Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, iż
w związku z nienadejściem dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań  z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (tzw. 508) termin kwalifikacji wniosków zostaje odsunięty w czasie.

Informacja o terminie posiedzenia Komisji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Wydziału Socjologiczno-Historycznego.