Warsztaty i prezentacja ręcznego spektrometru XRF

Warsztaty poprowadzi przedstawiciel firmy Bruker, Pan Piotr Linke.

W trakcie spotkania analizowane będą także własne zabytki.

Początek spotkania – 9 – 9.30

Koniec – około 14.00

Miejsce: Instytut Archeologii UR, ul. Moniuszki 10.

BHH Application Note – Archeology and Conservation General[1]