Wykład o eksploatacji soli w pradziejach

22 maja 2018 roku, o godzinie 12.00, odbędzie się posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności, na którym zaprezentowany zostanie wykład dr. Macieja Dębca (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) oraz prof. Thomasa Saile (Institut für Geschichte, Universität Regensburg) pt. Prehistoric salt exploitation in the Eastern Carpathians (SE-Poland). Miejsce obrad: sala im. Gerarda Labudy, parter gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

Serdecznie zapraszamy