Konferencję dotyczącą problematyki projektu pt. Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu

Konferencję dotyczącą problematyki projektu pt. Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu

Zapraszamy na konferencję dotyczącą problematyki projektu pt. WSPÓLNE DZIEDZICTWO: POGRANICZE SŁOWACKO-POLSKIE W EPOCE BRĄZU, która odbędzie się w dniach 21–23.05.2018 r. w Rzeszowie. Projekt ( INT/EK/PO/1/I/B/0070) realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Preszowski (Prešov, Słowacja) w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020, współfinansowanego (85 %) przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Program konferencji i książka abstraktów