Warsztaty – badania zabytków przy użyciu ręcznego spektrometru XRF

15 maja 2018 roku w Instytucie Archeologii miały miejsce warsztaty dotyczące działania i zastosowania w badaniach zabytków archeologicznych ręcznego spektrometru XRF. Przedstawiciele firmy Bruker zaprezentowali najnowszy typ urządzenia umożliwiającego wykonanie analiz chemicznych powierzchni przedmiotu w miejscu jego występowania, w tym także w terenie. Podczas warsztatów badane były próbki ceramiki, warstw malarskich na jej powierzchni, preparatu ceramiki na płytce cienkiej oraz proszkowa próbka zabarwionej kości. Dyskusja wyników pozwoliła na zapoznanie się  z zaletami i ograniczeniami urządzenia oraz specyfiką interpretacji danych. Niewątpliwie, spektrometr wykorzystywany w wielu instytutach archeologicznych i pracowniach konserwatorskich muzeów pozwala na uzyskanie cennych informacji o cechach zabytków: rodzajach materiałów użytych do ich wykonania, zjawiskach korozji, fałszerstwach, cechach paleośrodowisk (np. dawnych zanieczyszczeniach metalurgicznych) i innych. Ciekawie poprowadzone spotkanie oceniamy jako bardzo udane.