Konferencja związana z mikroprojektem Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu

W dniach 21–22.05.2018 r. w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego obradowali uczestnicy konferencji związanej z mikroprojektem Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu/Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej, realizowanym w ramach programu Interreg Polska–Słowacja 2014–2020 (INT/EK/PO/1/I/B/0070).

Referaty zaprezentowano w dwóch blokach tematycznych: „Badania archeologiczne nad epoką brązu na pograniczu słowacko-polskim” oraz „Ochrona i promocja dziedzictwa archeologicznego na pograniczu słowacko-polskim – osiągnięcia, problemy, perspektywy”. Udział w konferencji wzięli pracownicy i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Preszowskiego (Słowacja), przedstawiciele placówek muzealnych i samorządów z terenów województwa podkarpackiego i kraju preszowskego, a także instytucji zajmujących się ochroną zabytków

 

IMG_0464
IMG_0577
IMG_0547
IMG_0519
IMG_0513
IMG_0481
IMG_0388
IMG_0388
IMG_0381
IMG_0354
IMG_0320
IMG_0304
IMG_0272
IMG_0201
IMG_0201
IMG_0189
IMG_0168
IMG_0155
IMG_0121
IMG_0048