Uruchomienie elektronicznej rejestracji wniosków stypendialnych