Warsztaty i prezentacja mikroskopu powierzchniowego firmy Keyence

Ten nowoczesny sprzęt stosowany jest w branży przemysłowej, ale nie tylko. Może być też doskonałym źródłem informacji w badaniach naukowych – archeologicznych, archeometrycznych, antropologicznych, konserwacji zabytków, choć mają go w posiadaniu nieliczne jednostki naukowe w kraju. O jego zaletach przekonaliśmy się poprzez badania własnych próbek. Zbadana została powierzchnia ceramiki malowanej i czernionej, fosforanowe wypełnienie wnętrza ceramiki, zęby ludzkie oraz fragment przepalonej ludzkiej czaszki.

Serdecznie dziękujemy!

dav
dav
dav
VHX_000072Fragment przepalonej czaszki ze szwem

Szew czaszkowy przepalonego sklepienia czaszki

VHX_000079 Zbliżenie na szew czaszkowy przepalonej kości czaszki

Zbliżenie na szew czaszkowy przepalonego sklepienia czaszki

dav
dav
VHX_000017 Powierzchnia zęba stałego szczęki,szkliwo widoczne w kolorze białym

Powierzchnia zęba stałego szczęki,szkliwo widoczne w kolorze białym

VHX_000018Powierzchnia zęba stałego szczęki

Powierzchnia zęba stałego szczęki

VHX_000019Powierzchnia zęba stałego szczęki,różnice w głębokości oznaczone kolorami

Powierzchnia zęba stałego szczęki,różnice w głębokości oznaczone kolorami

VHX_000059fragment nowożytnej skorupy malowanej,kontakt dwóch farb

Fragment nowożytnej skorupy malowanej,kontakt dwóch farb

VHX_000060fragment nowożytnej skorupy malowanej,kontakt dwóch farb

Fragment nowożytnej skorupy malowanej,kontakt dwóch farb

dav
VHX_000047wnętrze naczynia z fosoranowym naskorupieniem

Wnętrze naczynia z fosoranowym naskorupieniem

VHX_000052wnętrze naczynia z fosoranowym naskorupieniem

Wnętrze naczynia z fosoranowym naskorupieniem

VHX_000010