Warsztaty i prezentacja mikroskopu powierzchniowego firmy Keyence

Ten nowoczesny sprzęt stosowany jest w branży przemysłowej, ale nie tylko. Może być też doskonałym źródłem informacji w badaniach naukowych – archeologicznych, archeometrycznych, antropologicznych, konserwacji zabytków, choć mają go w posiadaniu nieliczne jednostki naukowe w kraju. O jego zaletach przekonaliśmy się poprzez badania własnych próbek. Zbadana została powierzchnia ceramiki malowanej i czernionej, fosforanowe wypełnienie wnętrza ceramiki, zęby ludzkie oraz fragment przepalonej ludzkiej czaszki.

Serdecznie dziękujemy!

[URIS id=8405]