Warsztaty i prezentacja mikroskopu powierzchniowego firmy Keyence

Ten nowoczesny sprzęt stosowany jest w branży przemysłowej, ale nie tylko. Może być też doskonałym źródłem informacji w badaniach naukowych – archeologicznych, archeometrycznych, antropologicznych, konserwacji zabytków, choć mają go w posiadaniu nieliczne jednostki naukowe w kraju. O jego zaletach przekonaliśmy się poprzez badania własnych próbek. Zbadana została powierzchnia ceramiki malowanej i czernionej, fosforanowe wypełnienie wnętrza ceramiki, zęby ludzkie oraz fragment przepalonej ludzkiej czaszki.

Serdecznie dziękujemy!

dav
dav
dav
dav
dav
dav
VHX_000010
Fragment przepalonej czaszki ze szwem

Fragment przepalonej czaszki ze szwem

Zbliżenie na szew czaszkowy przepalonej kości czaszki

Zbliżenie na szew czaszkowy przepalonej kości czaszki

Zbliżenie na szew czaszkowy przepalonej kości czaszki

Zbliżenie na szew czaszkowy przepalonej kości czaszki

Zęby stałe szczęki

Zęby stałe szczęki

Powierzchnia zęba stałego szczęki, szkliwo widoczne w kolorze białym

Powierzchnia zęba stałego szczęki, szkliwo widoczne w kolorze białym

Powierzchnia zęba stałego szczęki

Powierzchnia zęba stałego szczęki

Powierzchnia zęba stałego szczęki, różnice w głębokości oznaczone kolorami

Powierzchnia zęba stałego szczęki, różnice w głębokości oznaczone kolorami

Fragment nowożytnej skorupy malowanej, kontakt dwóch farb

Fragment nowożytnej skorupy malowanej, kontakt dwóch farb

Fragment nowożytnej skorupy malowanej, kontakt dwóch farb

Fragment nowożytnej skorupy malowanej, kontakt dwóch farb

Wnętrze naczynia z fosforanowym naskorupieniem

Wnętrze naczynia z fosforanowym naskorupieniem

Wnętrze naczynia z fosforanowym naskorupieniem

Wnętrze naczynia z fosforanowym naskorupieniem