Pomoc materialna dla osób, które zostaną przyjęte na I rok studiów -rok akademicki 2018/2019